’t Volck van Mofert

Algemeen
Circa 1400
Al vanaf de eerste editie van Middeleeuws Montfort (in 1998) is er een stevige inbreng vanuit het Montforter verenigingsleven en tal van lokale en regionale sympathisanten van kasteel Montfort. Zij doen ook mee, in zelfgemaakte kostuums, variërend van muzikanten en figuranten tot barpersoneel en ondersteundend achter de schermen. Bij de editie van Middeleeuws Montfort in 2022 bestaat dit 'Volck van Mofert' (zoals Montfort in het plaatselijk dialect genoemd wordt) uit ruim 90 personen. Een onmisbare waarde voor Middeleeuws Montfort.